Дозвіл на газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах

До видів робіт пыдвищеної небезпеки, які потребують обов’язкового оформлення Дозволу, зокрема, відноситься пункт: газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах.

До газонебезпечних робіт відносяться роботи, пов'язані із оглядом, ремонтом, очищенням, розгерметизацією технологічного обладнання, комунікацій, у тому числі і роботи в ємкостях (апарати, сушильні барабани, сушильні печі, реактори, резервуари, цистерни та інше аналогічне обладнання, а також колектори, колодязі, тунелі тощо), при виконанні яких є в наявності або не виключена можливість виділення в робочу зону, що визначається згідно з державним стандартом, вибухо- і вибухопожежонебезпечних речовин або шкідливої пари, газів та інших речовин, здатних викликати вибух, загоряння, шкідливо вплинути на організм людини, а також роботи при недостатньому вмісту кисню (об'ємна частка нижче 20%). Газонебезпечні роботи, пов'язані із перебуванням людей усередині апаратів, ємкостей та іншого обладнання, повинні виконуватись в тих випадках, коли вони не можуть бути механізованими, автоматизованими, або проведеними без безпосередньої участі людей (п.1.6. НПАОП 0.00-5.11-85 Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт).

Що потрібно для оформлення Дозволу на виконання газонебезпечних робіт та робіт у вибухопожежонебезпечних зонах?

Звернувшись в нашу компанію, ви отримаєте повний комплекс робіт щодо оформлення Дозволу, а саме:

 • консультування і надання інформації про чинне законодавство в галузі охорони праці;
 • розробка, підготовка і подача пакету документів (інструкцій, положень, наказів, протоколів, довідок та ін.) на експертизу в експертно-технічний центр (ЕТЦ);
 • супровід навчання співробітників підприємства в спеціалізованих навчально-методичних центрах (при необхідності);
 • атестація робочого місця (при необхідності);
 • отримання позитивного висновку ЕТЦ;
 • подача документів до дозвільного центру;
 • отримання дозволу Держпраці.

Перелік необхідних документів (копії, завірені печаткою підприємства):

 1. Виписка з ЄДР;
 2. Витяг з реєстру платників ПДВ (при наявності);
 3. Статут підприємства (при наявності);
 4. Договір оренди офісного і виробничого приміщень;
 5. Списки працівників (інженерно-технічний склад і робочі);
 6. Дипломи про освіту інженерно-технічних працівників;
 7. Посвідчення про проходження навчання інженерно-технічних працівників з загальних питань охорони праці та за напрямками робіт;
 8. Посвідчення робітників, що виконують роботи підвищеної небезпеки;
 9. Медичні довідки на робітників;
 10. Ліцензії на окремі види діяльності (за наявності);
 11. Експлуатаційні документи на обладнання, що використовується під час виконання робіт: паспорти на протигази, пояси лямкові, газоаналізатори та інш. газовикористовуюче обладнання (при наявності).

Вартість наших послуг: 7000,00 грн.

Термін оформлення дозволу: 20 робочих днів.