Дозвіл на газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах

Постановою КМУ №207 від 3 березня 2020 року були затверджені зміни до «Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки», відповідно до яких Перелік видів робіт підвищеної небезпеки, що потребують наявності Дозволу, було скорочено до 6 видів, а перелік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки - до 4 позицій.

До видів робіт, які потребують обов’язкового оформлення Дозволу, зокрема, відноситься пункт: газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах.

До газонебезпечних робіт відносяться роботи, пов'язані із оглядом, ремонтом, очищенням, розгерметизацією технологічного обладнання, комунікацій, у тому числі і роботи в ємкостях (апарати, сушильні барабани, сушильні печі, реактори, резервуари, цистерни та інше аналогічне обладнання, а також колектори, колодязі, тунелі тощо), при виконанні яких є в наявності або не виключена можливість виділення в робочу зону, що визначається згідно з державним стандартом, вибухо- і вибухопожежонебезпечних речовин або шкідливої пари, газів та інших речовин, здатних викликати вибух, загоряння, шкідливо вплинути на організм людини, а також роботи при недостатньому вмісту кисню (об'ємна частка нижче 20%). Газонебезпечні роботи, пов'язані із перебуванням людей усередині апаратів, ємкостей та іншого обладнання, повинні виконуватись в тих випадках, коли вони не можуть бути механізованими, автоматизованими, або проведеними без безпосередньої участі людей (п.1.6. НПАОП 0.00-5.11-85 Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт).

Що потрібно для оформлення Дозволу на виконання газонебезпечних робіт та робіт у вибухопожежонебезпечних зонах?

Звернувшись в нашу компанію, ви отримаєте повний комплекс робіт щодо оформлення Дозволу, а саме:

 • консультування і надання інформації про чинне законодавство в галузі охорони праці;
 • розробка, підготовка і подача пакету документів (інструкцій, положень, наказів, протоколів, довідок та ін.) на експертизу в експертно-технічний центр (ЕТЦ);
 • супровід навчання співробітників підприємства в спеціалізованих навчально-методичних центрах (при необхідності);
 • атестація робочого місця (при необхідності);
 • отримання позитивного висновку ЕТЦ;
 • подача документів до дозвільного центру;
 • отримання дозволу Держпраці.

Перелік необхідних документів (копії, завірені печаткою підприємства):

 1. Виписка з ЄДР;
 2. Витяг з реєстру платників ПДВ (при наявності);
 3. Статут підприємства (при наявності);
 4. Договір оренди офісного і виробничого приміщень;
 5. Списки працівників (інженерно-технічний склад і робочі);
 6. Дипломи про освіту інженерно-технічних працівників;
 7. Посвідчення про проходження навчання інженерно-технічних працівників з загальних питань охорони праці та за напрямками робіт;
 8. Посвідчення робітників, що виконують роботи підвищеної небезпеки;
 9. Медичні довідки на робітників;
 10. Ліцензії на окремі види діяльності (за наявності);
 11. Експлуатаційні документи на обладнання, що використовується під час виконання робіт: паспорти на протигази, пояси лямкові, газоаналізатори та інш. газовикористовуюче обладнання (при наявності).

Вартість наших послуг: 7000,00 грн.

Термін оформлення дозволу: 20 робочих днів.