Розробка нормативної документації з охорони праці

Кожне підприємство, незалежно від форми власності та видів діяльності, повинно мати затверджену нормативну документацію з охорони праці, що діє на підприємстві: накази, розпорядження, положення, інструкції, протоколи, журнали тощо. В залежності від видів робіт, які виконує підприємство, мають бути призначені відповідальні особи за виконання певних робіт, а також повинно бути в наявності все необхідне навчання працівників з охорони праці, електробезпеки, пожежної безпеки та з інших нормативно-правових актів.

Нормативні документи, що затверджуються роботодавцем, спрямовані на забезпечення в кожному структурному підрозділі і на робочому місці безпечних і нешкідливих умов праці, встановлюють правила виконання робіт і поведінки працівників на території підприємства, у виробничих приміщеннях, на будівельних майданчиках, робочих місцях.

Роботодавець зобов'язаний встановити систематичний контроль за відповідністю нормативної документації з охорони праці вимогам чинного законодавства та забезпечити їх періодичний перегляд, своєчасне внесення змін.

Звертайтесь до фахівців нашої компанії і ми допоможемо вам у розробці всієї необхідної документації з охорони праці саме для вашого підприємства:

  • накази,
  • розпорядження,
  • положення,
  • інструкції,
  • протоколи,
  • журнали,
  • інші документи.

В разі необхідності також допоможемо оформити Дозвіл/Декларацію на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки, здійснимо супровід навчання працівників з охорони праці відповідно до видів робіт, допоможемо пройти атестацію робочих місць, підготуємо аудит з охорони праці.