Зміна переліку робіт підвищеної небезпеки на період дії воєнного стану

08.07.2022

Відповідно до постанови КМУ від 24.03.2022 р. № 357, а саме:

 • на період дії воєнного стану види робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у пунктах 4, 7-9, 11-21, 23-27, 29 і 30 групи А додатку 2 до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 26.10.2011 р. № 1107, виконуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці;
 • на період дії воєнного стану машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у пунктах 2-9 групи А переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою КМУ від 03.02.2021 р. № 77, експлуатуються на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.
Суб’єкти господарювання, які набули право виконувати роботи підвищеної небезпеки та/або експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки на підставі декларації з урахуванням вище вказаних пунктів, не пізніше одного місяця після припинення чи скасування воєнного стану повинні отримати відповідні дозвільні документи в порядку, строки та на умовах, що передбачені законодавством.

Слід зазначити, що дане спрощення не є обов’язковим і в разі, якщо суб’єкт господарювання має на меті все ж таки отримати дозвіл без урахування даних змін, то закон не заперечує його отримання і під час дії воєнного стану.

Звернувшись до фахівців нашої компанії ви отримаєте кваліфіковану допомогу як щодо оформлення дозволу, так і реєстрації декларації. Для отримання більш детальної інформації звертайтесь за тел. 095-794-69-54.
Заміна (переоформлення) безкатегорійних кваліфікаційних сертифікатів

01.01.2022

Додатком 4 до Порядку ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва, затвердженого Постановою КМУ №681 від 23.06.2021 р. встановлено обмеження щодо кваліфікаційних сертифікатів для осіб, які отримали сертифікати до 01.01.2016 р., а саме: з 01.01.2022 р. інженери-проектувальники, інженери технічного нагляду, експерти будівельні, які мають кваліфікаційні сертифікати без категорії, можуть здійснювати діяльність лише на об’єктах, що мають клас наслідків (відповідальності) СС1. Відповідно особи, які мають намір проводити роботи на об’єктах класу наслідків СС2 та СС3 повинні пройти професійну атестацію та отримати кваліфікаційний сертифікат вищої категорії за умови підтвердження досвіду виконання відповідних робіт (послуг).

Тобто якщо виконавець окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, отримав безкатегорійний кваліфікаційний сертифікат до 1 січня 2016 р. і має намір виконувати роботи на об’єктах класу наслідків СС2 та СС3, повинен переоформити свій сертифікат на сертифікат відповідної вищої категорії.

Наша компанія надасть кваліфіковану допомогу щодо обміну (переоформлення) кваліфікаційних сертифікатів виконавців робіт. Для отримання детальної інформації звертайтесь за тел. 095-794-69-54.
Аудит охорони праці

29.05.2021

Відповідно до ст. 13 Закону «Про охорону праці» роботодавець організовує проведення аудиту охорони праці, лабораторних досліджень умов праці, оцінку технічного стану виробничого обладнання та устаткування, атестацій робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці, та за їх підсумками вживає заходів до усунення небезпечних і шкідливих для здоров'я виробничих факторів.

Кому потрібен аудит охорони праці?

Аудит охорони праці потрібен тим роботодавцям, які виконують роботи підвищеної небезпеки з переліку, що зазначений у групі Б додатку 2 Постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011, та\або експлуатують (застосовують) машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, що зазначені у групі Б переліку машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки Постанови КМУ № 77 від 03.02.2021.

Виконання вищезазначених робіт та експлуатація (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки здійснюються роботодавцем на підставі Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. Форма декларації містить вимогу щодо зазначення інформації про проведений аудит охорони праці, а саме:

 • номер наказу про проведення аудиту;
 • номер та дата висновку за результатами проведеного аудиту про дотримання вимог законодавства про охорону праці під час виконання заявлених робіт/експлуатації заявлених машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
Отже, можна зробити висновок, що для суб’єктів господарювання, що виконують роботи підвищеної небезпеки та/або експлуатують обладнання підвищеної небезпеки, на підставі Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, проведення аудиту охорони праці є обов’язковим.

В той же час слід зазначити, що проведення аудиту охорони праці може бути необхідним не лише для реєстрації декларації, а і для визначення фактичного стану охорони праці та промислової безпеки підприємства з метою уникнення можливих ризиків, пов’язаних з порушенням вимог законодавства з охорони праці, запобігання нещасних випадків на виробництві та штрафних санкцій з боку контролюючих органів під час перевірок стану охорони праці та промислової безпеки підприємства.

Перелік документів для проведення аудиту охорони праці:

 • відомості про наявність офісних і виробничих приміщень;
 • список працівників (інженерно-технічний склад і робітники);
 • протоколи та/або посвідчення, що підверджують навчання з охорони праці та за напрямками робіт інженерно-технічних працівників та робітників у спеціалізованих навчально-методичних центрах;
 • перелік обладнання, яке використовується при виконанні робіт підвищеної небезпеки;
 • перелік засобів індивідуального та колективного захисту;
 • матеріали медичного огляду робітників (довідки, заключний акт);
 • договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності - у разі добровільного страхування);
 • інші документи в залежності від об’єму робіт та мети аудиту.
Вартість проведення аудиту охорони праці: від 10 000 грн.
Строк проведення аудиту охорони праці: від 2 р.д.

За результатами проведеного аудиту буде складено Висновок, який може містити рекомендації щодо поліпшення стану охорони праці та заходів, які необхідно вжити для усунення недоліків та порушень в разі їх виявлення. Вжиті заходи за результатами аудиту допоможуть знизити імовірність нещасних випадків на виробництві та уникнути штрафних санкцій з боку контролюючих органів в разі перевірок.

Наша компанія надасть кваліфіковану допомогу в підготовці документації з охорони праці (накази, інструкції, положення, протоколи ті ін.), здійснить супровід навчання працівників в навчальних центрах у разі необхідності, підготує висновок аудиту охорони праці, оформить декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки.
Новий перелік робіт/обладнання підвищеної небезпеки

23.03.2021

NB! Звертаємо вашу увагу, що 10 березня 2021 р. набула чинності Постанова КМУ №77 від 03.02.2021 р., відповідно до якої значно змінено перелік робіт підвищеної небезпеки, а також затверджено новий перелік машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Перелік видів робіт підвищеної небезпеки та машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, на виконання та експлуатацію яких необхідно отримувати Дозвіл, затверджений групою А Постанови КМУ №77 від 03.02.2021 р.

Перелік видів робіт підвищеної небезпеки та машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, на виконання та експлуатацію яких необхідно отримувати Декларацію, затверджений групою Б Постанови КМУ №77 від 03.02.2021 р.

Також слід зазначити, що відповідно до Постанови КМУ №77 від 03.02.2021 р., змінено форму Декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, яка затверджена Додатком 8 до Постанови КМУ №1107 від 26.10.2011 р. Окрім того у формі Декларації додається вимога щодо зазначення відомостей про проведений аудит з охорони праці та вжиття заходів щодо усунення небезпечних і шкідливих для здоров’я виробничих факторів.

Наша компанія надає повний супровід в оформленні дозволу та декларації на роботи підвищеної небезпеки та експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки. Вартість оформлення Дозволу та Декларації залежить від переліку видів робіт.
Дозвіл на газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах

До видів робіт пыдвищеної небезпеки, які потребують обов’язкового оформлення Дозволу, зокрема, відноситься пункт: газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах.

До газонебезпечних робіт відносяться роботи, пов'язані із оглядом, ремонтом, очищенням, розгерметизацією технологічного обладнання, комунікацій, у тому числі і роботи в ємкостях (апарати, сушильні барабани, сушильні печі, реактори, резервуари, цистерни та інше аналогічне обладнання, а також колектори, колодязі, тунелі тощо), при виконанні яких є в наявності або не виключена можливість виділення в робочу зону, що визначається згідно з державним стандартом, вибухо- і вибухопожежонебезпечних речовин або шкідливої пари, газів та інших речовин, здатних викликати вибух, загоряння, шкідливо вплинути на організм людини, а також роботи при недостатньому вмісту кисню (об'ємна частка нижче 20%). Газонебезпечні роботи, пов'язані із перебуванням людей усередині апаратів, ємкостей та іншого обладнання, повинні виконуватись в тих випадках, коли вони не можуть бути механізованими, автоматизованими, або проведеними без безпосередньої участі людей (п.1.6. НПАОП 0.00-5.11-85 Типової інструкції з організації безпечного ведення газонебезпечних робіт).

Що потрібно для оформлення Дозволу на виконання газонебезпечних робіт та робіт у вибухопожежонебезпечних зонах?

Звернувшись в нашу компанію, ви отримаєте повний комплекс робіт щодо оформлення Дозволу, а саме:

 • консультування і надання інформації про чинне законодавство в галузі охорони праці;
 • розробка, підготовка і подача пакету документів (інструкцій, положень, наказів, протоколів, довідок та ін.) на експертизу в експертно-технічний центр (ЕТЦ);
 • супровід навчання співробітників підприємства в спеціалізованих навчально-методичних центрах (при необхідності);
 • атестація робочого місця (при необхідності);
 • отримання позитивного висновку ЕТЦ;
 • подача документів до дозвільного центру;
 • отримання дозволу Держпраці.

Перелік необхідних документів (копії, завірені печаткою підприємства):

 1. Виписка з ЄДР;
 2. Витяг з реєстру платників ПДВ (при наявності);
 3. Статут підприємства (при наявності);
 4. Договір оренди офісного і виробничого приміщень;
 5. Списки працівників (інженерно-технічний склад і робочі);
 6. Дипломи про освіту інженерно-технічних працівників;
 7. Посвідчення про проходження навчання інженерно-технічних працівників з загальних питань охорони праці та за напрямками робіт;
 8. Посвідчення робітників, що виконують роботи підвищеної небезпеки;
 9. Медичні довідки на робітників;
 10. Ліцензії на окремі види діяльності (за наявності);
 11. Експлуатаційні документи на обладнання, що використовується під час виконання робіт: паспорти на протигази, пояси лямкові, газоаналізатори та інш. газовикористовуюче обладнання (при наявності).

Вартість наших послуг: 7000,00 грн.

Термін оформлення дозволу: 20 робочих днів.


Чи потрібно отримувати новий дозвіл на роботи підвищеної небезпеки при зміні назви підприємства?

Виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатація обладнання підвищеної особливо суворо контролюються державними органами. Для даних робіт і обладнання встановлена система дозволів, яка складається з трьох частин:

 1. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки.
 2. Дозвіл на експлуатацію (застосування) машин, механізмів і обладнання підвищеної небезпеки.
 3. Декларація відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

У відповідності з законодавством України для виконання певного переліку робіт роботодавці повинні отримати дозвіл на роботи підвищеної небезпеки.

Даний дозвіл видається територіальним органом Державної служби України з питань праці строком на п’ять років і діє по всій території України.

У зв’язку з внесенням змін 02.11.2016 р. до ст. 4-1 Закону України «Про дозвільну систему у сфері господарській діяльності», зміна найменування та/або місцезнаходження суб’єкта господарської діяльності не є підставою для переоформлення документа дозвільного характеру.

У випадку оформлення даного дозволу ви отримуєте ряд переваг:

 • Можливість виконувати роботи підвищеної небезпеки;
 • Можливість експлуатувати обладнання, машини, механізми підвищеної небезпеки;
 • Можливість здійснювати діяльність цілком законно. Правопорушення, пов’язані зі сферою охорони праці, тягнуть за собою, в тому числі, і кримінальну відповідальність.


 Навчання з охорони праці


Проблеми з отриманням дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки

Спочатку вимоги можуть здатися досить простими. Однак з’ясувати, які документи слід подавати експертам та як правильно їх оформити, як знизити витрати і підвищити швидкість оформлення тих чи інших документів – доволі складне завдання.

Якщо Ви володієте невичерпною кількістю часу і нервів та готові отримувати відмови і зауваження, то можете зайнятись оформленням дозволу самостійно, отримуючи при цьому безцінний, але дуже дорогий досвід, проте ми рекомендуємо довірити цю роботу спеціалістам.

Наші юристи допоможуть правильно оформити всі необхідні документи, проконсультують щодо діючого законодавства в сфері охорони праці, а також візьмуть на себе весь комплекс робіт, пов'язаний з отриманням дозволу.

(044) 383-18-25
(095) 794-69-54
js@jurstandart.com
На якій території в Україні діє дозвіл/декларація відповідності матеріально-технічної бази (МТБ) вимогам законодавства з питань охорони праці?

Сьогодні, щоб отримати можливість проводити роботи і застосовувати машини, механізми та інше обладнання підвищеної небезпеки, часто вимагається одночасно отримувати і дозвіл, і декларацію. Один вид діяльності, який проводиться на підставі дозволу, часто передбачає проведення інших робіт, які виконуються на підставі декларації.

На якій території діє декларація відповідності МТБ вимогам законодавства з питань охорони праці?

Постанова Кабінету Міністрів України № 1107 від 26 жовтня 2011 р. не має як такої норми, яка б визначала межі дії даної декларації. З іншого боку, сама форма декларації включає графу «...місце виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки», що означає, що місцем дії декларації вважається зона проведення робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

На якій території діє дозвіл?

Дозвіл охоплює територію всієї України. Однак суб’єкт підприємництва, який отримав такий дозвіл і має намір проводити роботи підвищеної небезпеки та/або експлуатувати (застосовувати) машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки, повинен письмово повідомити про це територіальний орган Держпраці за місцем виконання робіт не пізніше, ніж за 10 робочих днів до початку їх виконання з наданням копії дозволу.

Наші спеціалісти нададуть вам юридичну допомогу з таких питань:

 • консультування і надання необхідної інформації про діюче законодавство в сфері охорони праці;
 • кваліфікована підготовка і подача документів в дозвільний центр;
 • отримання декларації з відміткою про реєстрацію органом Держпраці/отримання дозволу.

Орієнтовна вартість наших послуг: від 5000 грн.

Строк отримання: від 5-ти робочих днів.

Строк дії декларації на виконання робіт підвищеної небезпеки:

Почнемо зі строків подачі і отримання:

Дана декларація повинна подаватися не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації обладнання підвищеної небезпеки. Строк отримання: 5 робочих днів з дня подачі документів на реєстрацію, якщо декларація була оформлена правильно та з дотриманням основних норм охорони праці. У разі зміни відомостей або виявлення помилки в поданій декларації, необхідно подати оновлену декларацію протягом п’яти робочих днів з дня настання таких змін чи виявлення помилки.

Тепер щодо строку дії:

Декларація видається безстроково, однак підлягає перереєстрації в разі зміни інформації, яка вказана в ній. Реєстрація даного документа здійснюється територіальними органами Державної служби України з питань праці.

Вартість наших юридичних послуг - від 5000 грн.

У вартість входить:

 • консультування та інформування про діюче законодавство у сфері охорони праці;
 • супровід навчання з охорони праці працівників підприємства у спеціалізованих навчально-методичних центрах (при необхідності);
 • кваліфікована підготовка нормативних документів з охорони праці (накази, положення, інструкції);
 • кваліфікована підготовка і подача декларації в дозвільний центр;
 • отримання декларації з відміткою про реєстрацію дозвільного органа.


Наші юристи допоможуть вам правильно оформити усі необхідні документи, проведуть для вас консультацію з діючого законодавства у сфері охорони праці, а також візьмуть на себе весь клопіт по реєстрації декларації.


12