Продовження дозволу на роботи підвищеної небезпеки

Продление разрешения на работы повышенной опасности

Відповідно до статті 21 Закону України “Про охорону праці” строк дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або на експлуатацію машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки може бути продовжено.

З метою своєчасного продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та/або на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, необхідно не пізніше 10 робочих днів до закінчення строку дії дозволу звернутися до органу, що його видав, з заявою встановленого зразка про продовження строку дії дозволу. На оригіналі дозволу робиться відмітка про те, що «Строк дії дозволу продовжено до _ ___ 20_ р.».

Але можливість продовження строку дії дозволу мають лише ті підприємства, які під час строку дії цього дозволу не порушили його умов. У випадку, якщо під час строку дії дозволу роботодавцем порушено його умови, зокрема не дотримано вимог законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки чи допущено виникнення аварій та/або пов’язаних з виробництвом нещасних випадків під час виконання робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зазначених у дозволі, строк дії такого дозволу продовжується на підставі зазначеної заяви, оригіналу дозволу і нового позитивного висновку експертизи щодо стану охорони праці та безпеки промислового виробництва під час виконання зазначених у дозволі робіт підвищеної небезпеки та/або експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки.

Дозвіл, термін дії якого не продовжено в установлений строк, є недійсним і не дає право на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Цілком передбачаємо, що може виникнути питання: а як же бути тим підприємствам, які отримували дозвіл ще за старим Порядком видачі дозволів № 1631, до набрання чинності Постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 р? Адже цей Порядок не передбачав можливості продовження строку дії дозволу. Слід зазначити, що норми, яка б регламентувала продовження строку дії дозволів, виданих на підставі старого Порядку, законом окремо не передбачено. Отже, суб’єктам господарювання, які виконують роботи підвищеної небезпеки та/або експлуатують машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки на підставі дозволу, отриманого відповідно до вимог Порядку № 1631, для продовження господарської діяльності необхідно отримувати новий дозвіл відповідно до Порядку № 1107, з подальшою можливістю продовження його строку дії.

Вартість наших послуг: 6000,00 грн.
Строк: 10 робочих днів.

Для отримання більш детальної інформації телефонуйте нам або пишіть на електронну пошту. Наші фахівці проконсультують Вас з усіх питань, які можуть виникнути у зв'язку з необхідністю оформлення нового дозволу Держпраці, або продовження строку дії попереднього дозволу.