Державні випробування та реєстрація пестицидів і агрохімікатів

Відповідно до ст. 4 Закону України № 86/95-ВР від 02.03.1995 р. «Про пестициди і агрохімікати» забороняються ввезення на митну територію України (крім дослідних партій, що використовуються для державних випробувань та наукових досліджень), виробництво (крім виробництва для експорту та виробництва дослідних партій, що використовуються для державних випробувань, науково-технологічних досліджень та випробувань), торгівля, застосування та рекламування пестицидів і агрохімікатів до їх державної реєстрації.

Державні випробування пестицидів і агрохімікатів вітчизняного та іноземного виробництва (далі — препарати) проводяться з метою біологічної, токсиколого-гігієнічної та екологічної оцінки і розроблення регламентів їх застосування.

Державні випробування препаратів проводяться в науково-дослідних установах на підприємствах і в організаціях, які входять до мережі державних випробувань, відповідно до єдиних методичних вказівок, затверджених Міністерством екології та природних ресурсів України (Мінприроди), атоксиколого-гігієнічні (медико-біологічні) дослідження — в установах Міністерства охорони здоров’я України. Порядок проведення державних випробувань, державної реєстрації та перереєстрації, видання переліків пестицидів і агрохімікатів, дозволених до використання в Україні, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України № 295 від 04.03.1996 р.

Ввезення на митну територію України незареєстрованих препаратів, що використовуються для державних випробувань здійснюється за дозволом, що видається Мінприроди, погодженим із Міністерством охорони здоров'я України в порядку, регламентованому Постановою Кабінету Міністрів України № 288 "Про затвердження Порядку надання дозволу на ввезення незареєстрованих пестицидів і агрохімікатів, що використовуються для проведення державних випробувань та наукових досліджень, а також обробленого ними насіннєвого (посадкового) матеріалу" від 04.03.1996 р.

Державна реєстрація препаратів здійснюється Мінприроди на підставі позитивних результатів випробувань та матеріалів досліджень.

Наша компанія здійснює повний комплексний супровід процедури державних випробувань та державної реєстрації пестицидів та агрохімікатів в Україні, що включає:

  • консультування щодо можливості і порядку державної реєстрації препаратів в Україні;
  • формування комплекту документів та подання заявки до Мінприроди на включення препарату до плану державних випробувань;
  • отримання дозволу на ввіз на територію України зразків незареєстрованих препаратів для проведення державних випробувань;
  • вибір найоптимальніших умов співпраці та заключення договорів із науково-дослідними установами, яким дозволено проведення державних випробувань, для проведення біологічної, токсиколого-гігієнічної та екологічної оцінки препаратів, контроль їх роботи, отримання звітів про результати досліджень;
  • формування та подання до Мінприроди клопотання про експертизу документації з метою визначення можливості державної реєстрації препарату в Україні та заявки про державну реєстрацію препарату;
  • отримання висновку державної санітарно-епідеміологічної еспертизи препарату;
  • отримання рекомендацій незалежних експертів науково-експертної ради, утвореної при Мінприроди, щодо можливості проведення державної реєстрації препарату;
  • при позитивних результатах експертиз та рекомендаціях науково-експертної ради — супроводження безпосередньо державної реєстрації та отримання реєстраційного посвідчення про реєстрацію пестициду (агрохіміката) в Україні, що означає також його включення до Переліку пестицидів та агрохімікатів, дозволених до використання в Україні.