Виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у групі Б додатка 2 Постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011, та експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначені у групі Б Постанови КМУ № 77 від 03.02.2021, здійснюються роботодавцем на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Вартість наших послуг: від 10000 грн.
(Вартість оформлення декларації залежить від переліку видів робіт та/або обладнання підвищеної небезпеки, наявності навчання з охорони праці, території виконання робіт, місця реєстрації підприємства).

Строк реєстрації декларації: 5 робочих днів.

Наші послуги щодо реєстрації декларації на роботи підвищеної небезпеки включають:

  • аудит охорони праці;
  • консультування та інформування про діюче законодавство в сфері охорони праці;
  • розробка документів з охорони праці (наказів, інструкцій, положень, протоколів тощо);
  • кваліфікована підготовка і подача декларації до дозвільного центру;
  • отримання декларації з відміткою про реєстрацію дозвільного органу.
Для початку роботи необхідно надати наступні документи:
  1. Списки працівників (інженерно-технічний склад і робітники);
  2. Протоколи та/або посвідчення, що підверджують навчання з охорони праці та за напрямками робіт інженерно-технічних працівників та робітників у спеціалізованих навчально-методичних центрах;
  3. Договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності - у разі добровільного страхування);
  4. Експуатаційні документи на машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки (паспорт, технічний опис, інструкція тощо).

В разі необхідності допоможемо пройти навчання з охорони праці інженерно-технічних працівників та робітників у спеціалізованих навчально-методичних центрах.