Виконання робіт підвищеної небезпеки, що зазначені у Додатку 6, експлуатація (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, що зазначене у Додатку 7 до Постанови КМУ № 1107 від 26.10.2011 , здійснюються роботодавцем на підставі декларації відповідності його матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової безпеки.

Вартість наших послуг: від 8000 грн.
Строк отримання декларації: 5 робочих днів.

Наші послуги включають:

 • консультування та інформування клієнта про діюче законодавство в сфері охорони праці;
 • кваліфікована підготовка і подача декларації до дозвільного центру;
 • отримання декларації з відміткою про реєстрацію дозвільного органу.
Для початку роботи необхідно надати наступні документи (ксерокопії):
 1. Списки працівників (інженерно-технічний склад і робітники);
 2. Інформація про наявність офісного і виробничого приміщень;
 3. Акт медогляду робітників (за наявності);
 4. Посвідчення про проходження навчання з питань охорони праці;
 5. Посвідчення, що підверджують навчання інженерно-технічних працівників та робітників у спеціалізованих учбових центрах за напрямками робіт;
 6. Договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди;
 7. Експуатаційні документи на машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки (паспорт, технічний опис, інструкція тощо) - за необхідності;
 8. Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці (за наявності).
NB! Суб'єкт господарювання набуває право вчиняти певні дії щодо провадження господарської діяльності або видів господарської діяльності з дати реєстрації декларації у журналі обліку суб'єктів господарювання відповідного дозвільного органу.