Охорона праці як комплексна, багаторівнева система правил в організації трудової діяльності в Україні включає в себе ряд обмежень і правил для роботодавців і власників підприємств. Відповідно до ст. 21 Закону України «Про охорону праці» № 2694-XII від 14.10.1992 р. роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

Разрешение на проведение работ повышенной опасности У разі коли роботодавець не одержав зазначеного дозволу, місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого самоврядування, за поданням центрального органу виконавчої влади з нагляду за охороною праці, вживає заходів до скасування державної реєстрації цього підприємства у встановленому законом порядку за умови, якщо протягом місяця від часу виявлення вказаних недоліків роботодавець не провів належних заходів з їх усунення.

Перелік видів робіт, на які необхідно отримати даний дозвіл, затверджений Постановою КМУ № 1107 від 26.10.2011 р.

 • Дозвіл на виконання робіт підвищенної небезпеки видається терміном на п`ять років.

Дозвіл на виконання робіт підвищенної небезпеки видає Держпраці України чи його територіальні органи.

Вартість наших послуг: від 5000,00 грн.
Строк отримання дозволу: 20 робочих днів.

Наші послуги включають:

 • розробку, підготовку і подачу пакета документів (інструкцій, положень, наказів, протоколів, довідок) на експертизу в експертно-технічний центр;
 • отримання позитивного висновку ЕТЦ;
 • влаштування на навчання працівників підприємства в навчальні заклади (при необхідності);
 • отримання дозволу Держпраці або його територіального органу.

Перелік необхідних документів (копії, завірені печаткою підприємства):

 1. Довідку про внесення до ЄДРПОУ (статистика);
 2. Витяг з реєстру платників ПДВ (за наявності);
 3. Статут підприємства (за наявності);
 4. Копію договору оренди приміщення;
 5. Списки працівників (інженерно-технічний склад і робітники);
 6. Дипломи про освіту інженерно-технічних працівників;
 7. Посвідчення робітників, виконуючих небезпечні роботи;
 8. Акт медогляду робітників;
 9. Посвідчення про проходження навчання з питань охорони праці (щонайменше 3 чол.);
 10. Посвідчення, що підверджують навчання інженерно-технічних працівників у спеціалізованих учбових центрах за напрямком робіт;
 11. Ліцензії на окремі види діяльності (за наявності);
 12. Експуатаційні документи на машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки (паспорт, технічний опис, інструкція тощо).

Перелік документів може корегуватися в залежності від заявлених видів робіт.