Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки в м.Житомир

Охорона праці як складна, багаторівнева система правил організації праці в Україні включає ряд обмежень і нормативів для роботодавців і підприємців. Згідно ст. 21 Закону України «Про охорону праці» No 2694-XII від 14 жовтня 1992 року роботодавець повинен отримати дозвіл на роботу в умовах підвищеної небезпеки та на експлуатацію (використання) техніки, механізмів підвищеної небезпеки.

 Навчання з охорони праці в м. Житомир

 Дозвіл на проведення робіт підвищеної небезпеки

У разі якщо роботодавець не отримав дозвіл на роботи, місцевий виконавчий орган м. Житомир або орган місцевого самоврядування, вживає заходів щодо визнання державної реєстрації недійсною у встановленому законом порядку, за умови, що протягом місяця з моменту виявлення зазначених недоліків, роботодавець не провів належних заходів щодо їх усунення.

Перелік робіт, для виконання яких потрібна наявність даного дозволу, затверджений Постановою Кабінету Міністрів України No 1107 від 26 жовтня 2011 року.

 • Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки видається територіальним органом Державної служби праці на п'ять років і поширюється на всю територію України.

Вартість наших послуг:от 7000.00 грн.
Термін виконання замовлення: 20 робочих днів.
(044) 383-18-25
(095) 794-69-54
js@jurstandart.com

Наші послуги в м. Житомир включають:

 • розробка, підготовка та подання пакету документів (інструкції, положення, накази, протоколи, довідки та ін.) для експертизи в спеціалізованому технічному центрі;
 • навчання співробітників в спеціалізованих навчально-методичних центрах (при необхідності);
 • отримання позитивного висновку ЕТЦ;
 • отримання дозволу Держпраці.
 Навчання безпечним методам виконання робіт в м. Житомир

Список документів (копії, завірені печаткою підприємства):

 1. виписка з ЄДР;
 2. виписка з реєстру платників ПДВ (якщо є);
 3. статут підприємства (якщо є);
 4. договір оренди офісу;
 5. списки співробітників (інженерно-технічний персонал і співробітники);
 6. дипломи про освіту інженерно-технічних працівників;
 7. посвідчення працівників, які виконують роботи підвищеної небезпеки;
 8. акт медогляду робітників;
 9. Дозвіл на роботи підвищеної небезпеки в м. Житомир

 10. Посвідчення про проходження навчання з загальних питань охорони праці (щонайменше 3 чол.);
 11. свідоцтва про навчання інженерно-технічних працівників в спеціалізованих навчально-методичних центрах по напрямку роботи;
 12. ліцензії на певні види діяльності (при наявності);
 13. Експуатаційні документи на машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки (паспорт, технічний опис, інструкція тощо).

Список документів може коригуватися в залежності від заявленого виду робіт.