Декларація на роботи підвищеної небезпеки в м. Миронівка

Охорона праці як складна, багаторівнева система правил організації праці в Україні включає ряд обмежень і нормативів для роботодавців і підприємців. Проведення робіт підвищеної небезпеки, перерахованих в Додатку 6, і експлуатація машин, механізмів, устаткування з підвищеною небезпекою, наведених в Додатку 7 до Постанови Кабінету Міністрів України No 1107 від 26 жовтня 2011 року , здійснюється роботодавцем на підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці.

Підприємства, організації та фізичні особи підприємці зобов'язані скласти та зареєструвати декларацію відповідності МТБ перш ніж приступити до робіт підвищеної небезпеки та експлуатації машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки.

Виконання робіт і експлуатація машин, механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, без зареєстрованої декларації НЕ допускається.

Декларація складається за встановленою формою, і реєструється в територіальному управлінні Держпраці в м. Миронівка за місцем реєстрації підприємства, а в окремих випадках, за місцем виконання робіт чи місцезнаходженням обладнання.

Навчання з охорони праці в м. Миронівка

Термін дії декларації - без терміну дії, проте Декларація підлягає перереєстрації в разі зміни інформації, зазначеної в декларації.

Вартість наших послуг: від 5000 грн. (Залежить від обсягу робіт, обладнання, наявності навчання з охорони праці, території проведення, місця реєстрації та т. Д.)
Термін виконання замовлення: 5 робочих днів.
(044) 383-18-25
(095) 794-69-54
js@jurstandart.com

Наші послуги з реєстрації декларації в м. Миронівка включають:

  • консультування про чинне законодавство в сфері охорони праці;
  • підготовка документів з охорони праці (таких як накази, інструкції, положення, протоколи та ін.);
  • кваліфікована підготовка та подача декларації;
  • отримання декларації з відміткою про реєстрацію дозвільного органу.

Навчання безпечним методам виконання робіт в м. Миронівка

Для початку роботи вам необхідно надати наступні документи (ксерокопії):

  1. Списки співробітників (інженерно-технічний персонал і робочі);
  2. Протоколи і / або посвідчення, що підтверджують навчання з охорони праці та за напрямками робіт інженерно-технічних працівників в спеціалізованих освітніх центрах;
  3. Договір страхування цивільної відповідальності перед третіми особами стосовно відшкодування наслідків можливої шкоди (за наявності);
  4. Експлуатаційні документи на машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки (паспорт, технічний опис, інструкція та ін.);
  5. Інформація про проведення добровільного аудиту з охорони праці (при наявності).

При необхідності допоможемо співробітнику пройти навчання з охорони праці і в сфері робіт інженерно-технічних працівників в спеціалізованих навчальних центрах в м. Миронівка.

 Декларація на роботи підвищеної небезпеки в м. Миронівка

NB! Суб'єкт господарської діяльності має право провадити певні дії щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської діяльності з дати реєстрації декларації на роботи підвищеної небезпеки в журналі обліку суб'єктів господарської діяльності певного дозвільного органу.